Archive for Tháng Năm, 2018

DỰ ÁN CHUNG CƯ ĐỨC GIANG –  TRỰC TIẾP CĐT BỘT GIẶT ĐỨC GIANG

19/05/2018

DỰ ÁN CHUNG CƯ ĐỨC GIANG –  TỔNG MẶT BẰNG LẤY Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG                  “Dự án Chung cư Đức Giang – Phương án Quy hoạch Tổng Mặt bằng lấy ý kiến cộng