` TIẾN ĐỘ ĐÓNG TIẾn THE K PARK VĂN PHÚ MỚI NHẤTCHUNG CƯ THE K PARK VĂN PHÚ [ Tải Bảng Giá ]

TIẾN ĐỘ ĐÓNG TIẾn THE K PARK VĂN PHÚ MỚI NHẤT

Tiến Độ Thanh Toán The K Park

Tiến Độ Xây DựngThời Gian

-Từ 20/05/2017
-Tháng 5,6,/2017
-30/6/2017
-30/9/2017
-30/11/2017
--31/1/2018
-31/1/2018
-1/6/2018
-30/11/2018
Tòa K1

-Giằng đài móng
-Nền Tầng hầm 28/5
-Tầng 2
-Tầng 10
-Tầng 20
-Cất nóc
-Hoàn thành sơn lót mặt ngoài
-Bàn Giao
Sổ hồng
Tòa K2


-Nền Hầm 13/8
-Tầng 1 cos 0:00
-Tầng 10
-Tầng 20
-Cất nóc
-Hoàn thành sơn lót mặt ngoài
-Bàn giao
Sổ Hồng
Tòa K3


-Đài,giằng 30/8
-Tầng 1 cos 0:00
-Tầng 5
-Tầng 15
-Cất nóc
-Hoàn thành sơn lót mặt ngoài
-Bàn giao
Sổ hồng