` PHÁP LÝ THE K PARK VĂN PHÚCHUNG CƯ THE K PARK VĂN PHÚ [ Tải Bảng Giá ]

PHÁP LÝ THE K PARK VĂN PHÚ

Hiện tại, các quy định pháp luật về xây dựng và kinh doanh nhà ở chung cư là khá cụ thể và rõ ràng. Tuy nhiên, đa phần người mua nhà không tìm hiểu các quy định pháp luật về việc mua bán căn hộ nên có nhiều tranh chấp và thiệt hại xảy ra.Dự Án Tổ Hợp Nhà Thấp Tầng và chung cư The K Park đã có đầy đủ pháp lý cho khách hàng mua căn hộ ở đây hoàn toàn yên tâm theo đúng quy định pháp luật.


Ảnh Minh Họa Khách Hàng Tim Hiểu The K Park
Ảnh Minh Họa Khách Hàng Tim Hiểu The K Park

1.GIẤY PHÉP QUY HOẠCH TỔ HỢP DỰ ÁN TẠI KHu ĐÔ THỊ VĂN PHÚ

 2.QUYẾT ĐỊNH THU HỒI LÔ ĐẤT Công ty TNHH HiBrand Việt Nam.

 3.GIẤY PHÉP XÂY DỰNG DỰ ÁN


 4.VĂN BẢN CHI CỤC THUẾ XÁC NHẬN CÔNG TY TNHH HIBRAND VIỆT NAM ĐÃ NỘP THUẾ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT